ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การสาธารณูปโภค

ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำ การประปารับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 17) [6 ต.ค. 2559]
เทศบาลต้องเสียค่าไฟฟ้า ... เพราะไม่ใช่ ไฟฟ้าสาธารณะ ที่ได้รับการยกเว้น (อ่าน 59) [9 ก.ย. 2559]
กำหนดค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำตามประเภทผู้ใช้ ... ไม่เลือกปฏิบัติ (อ่าน 12) [29 ส.ค. 2559]
ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอ ... ไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด ! (อ่าน 90) [25 ก.ค. 2559]
จัดทำบริการสาธารณะเป็นเหตุให้บ้านเรือนเสียหาย ... หน่วยงานต้องชดใช้ ! (อ่าน 239) [3 มี.ค. 2559]
“วงเลี้ยวทางร่วม” ... ต้องมีระยะพอควร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ! (อ่าน 90) [30 ก.ย. 2558]
“ “สะพานลอย” เพื่อประชาชน ! ... เอกชน “เสียหาย” ไม่มากเกินไป” (อ่าน 147) [15 ก.ค. 2558]
สร้าง “สะพาน” สูง ... บดบังที่ดินนะครับ ! (อ่าน 55) [18 มี.ค. 2558]
ขอนํ้าประปา ... วางท่อให้ด้วยครับ ! (อ่าน 42) [19 พ.ย. 2557]
(ไม่) มีสิทธิใช้ไฟฟ้า ... เพราะว่าอยู่ในที่ดินโดยไม่ชอบ ! (อ่าน 66) [1 มี.ค. 2557]