ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การสาธารณูปโภค

วางท่อประปารุกล้ำที่ดินเอกชนโดยไม่แจ้งให้เจ้าของทราบ ... ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย (อ่าน 89) [27 ก.พ. 2561]
"ปักเสาไฟฟ้าในหมู่บ้าน ... แต่ผู้อนุญาตไม่มีอำนาจ ! จึงไม่ชอบและต้องรื้อถอน" (อ่าน 92) [27 มิ.ย. 2560]
ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา "ไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำ" การประปารับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 43) [6 ต.ค. 2559]
เทศบาลต้องเสียค่าไฟฟ้า ... เพราะไม่ใช่ "ไฟฟ้าสาธารณะ" ที่ได้รับการยกเว้น (อ่าน 57) [9 ก.ย. 2559]
กำหนดค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำตามประเภทผู้ใช้ ... "ไม่เลือกปฏิบัติ" (อ่าน 39) [29 ส.ค. 2559]
ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอ ... ไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด ! (อ่าน 144) [25 ก.ค. 2559]
จัดทำบริการสาธารณะเป็นเหตุให้บ้านเรือนเสียหาย ... หน่วยงานต้องชดใช้ ! (อ่าน 209) [3 มี.ค. 2559]
“วงเลี้ยวทางร่วม” ... ต้องมีระยะพอควร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ! (อ่าน 61) [30 ก.ย. 2558]
“ “สะพานลอย” เพื่อประชาชน ! ... เอกชน “เสียหาย” ไม่มากเกินไป” (อ่าน 172) [15 ก.ค. 2558]
สร้าง “สะพาน” สูง ... บดบังที่ดินนะครับ ! (อ่าน 52) [18 มี.ค. 2558]