ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

การทุเลาการบังคับตามกฎและคำสั่งทางปกครอง (อ่าน 84) [9 ต.ค. 2562]
"บรรเทาทุกข์ชั่วคราว" ... หนึ่งในวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา (อ่าน 136) [30 ก.ย. 2562]
ขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ขาดคุณสมบัติประกวดราคา (อ่าน 304) [17 ต.ค. 2560]
ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับ ... เมื่อ "ไม่มี" เหตุอันสมควร (อ่าน 322) [21 มี.ค. 2559]
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา : มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้ฟ้องคดีขั้นแรก ที่ไม่อาจมองข้าม ! (อ่าน 771) [26 ม.ค. 2559]
ถูกตัดสิทธิเป็นนักกีฬา ... แต่ขอคุ้มครองชั่วคราวให้ลงแข่งก่อนได้มั้ยครับ ! (อ่าน 70) [23 มิ.ย. 2558]
คุ้มไม่คุ้ม...ดูยังไง ? (อ่าน 116) [1 ต.ค. 2555]
หยุด ! สะพานข้ามทางรถไฟ ... ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 55) [4 ก.ค. 2555]