ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : กฏ

หนังสือเวียน ที่ (ไม่) อาจฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (อ่าน 222) [25 เม.ย. 2560]
การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ : ความสำคัญของหลักการพิสูจน์ความจริง (อ่าน 457) [14 ธ.ค. 2559]
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องเพิกถอน “กฎ” (อ่าน 310) [16 ต.ค. 2557]
เมื่อบอลโลก... กลายเป็นกีฬาสาธารณะของโลก !! (อ่าน 106) [2 ก.ค. 2557]
" "กฎ" ...ไม่มีผลย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่บุคคล" (อ่าน 421) [23 ส.ค. 2556]
กฎ : “ไม่ชอบ” เพราะสื่อความหมาย “ไม่ชัด” /ครองธรรม (อ่าน 129) [18 ก.ค. 2556]
ขอติดตั้งประปา “เก่า-ใหม่” : ค่าใช้จ่ายที่ควร “แตกต่าง” /ครองธรรม (อ่าน 104) [10 มิ.ย. 2556]
อ่านไม่เข้าใจ ! ... เพราะเหตุ ? ใช้ภาษาอังกฤษใน “ประกาศ” (อ่าน 233) [17 พ.ค. 2556]
ประกาศ...ห้ามบรรจุสุราลงขวด ? (อ่าน 11) [9 ม.ค. 2556]
กิจการร่วมค้าเข้าร่วมเสนอราคา ... หลักเกณฑ์ที่ต้องรับทราบล่วงหน้า (อ่าน 195) [13 ก.ค. 2555]