ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่ แนะนไ ให้ย้ายไก่ออกจากพื้นที่ ... ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ? (อ่าน 139) [23 ก.พ. 2560]
มีข้อพิพาทจากการผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นยกเลิกจุดผ่อนผันได้หรือไม่ ? (อ่าน 59) [8 ส.ค. 2559]
ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ... ต้อง ร้องเรียน ก่อนฟ้องคดีปกครอง ? (อ่าน 170) [25 เม.ย. 2559]
การใช้อำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น ... เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยของประชาชน (อ่าน 35) [15 ก.ค. 2558]
“ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนไม่อนุญาต ... ใช้อำนาจไม่ถูกต้องครับ ! (อ่าน 183) [19 พ.ค. 2558]
เข้ารับบริการโรงพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ...ตาย ! จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (อ่าน 43) [3 ก.ค. 2557]
“สิ่งปฏิกูลยังเน่าเหม็น” เหตุใด ...ไม่แก้ไขให้หมดสิ้น ! (อ่าน 216) [12 มิ.ย. 2557]
ไม่ใช่ผู้อยู่ในพื้นที่อันตราย...ขอให้ระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ (ไม่) ได้ ? (อ่าน 65) [8 เม.ย. 2557]
เทศบาล ... ประกาศจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าบนถนนหลวงแต่กระทบสิทธิการใช้ที่ดินของเอกชน (อ่าน 179) [10 มี.ค. 2557]
ข้าราชการประจำเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลได้หรือไม่ ? (อ่าน 91) [29 ม.ค. 2557]