ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อื่น ๆ

บันทึก สด.43 ผิด ... แต่ชีวิตไม่เปลี่ยน (อ่าน 51) [10 ก.ค. 2563]
ถูกปรับทางปกครอง ... เพราะตั้งโรงแรมแต่ไม่มีผู้จัดการ !! (อ่าน 7) [13 พ.ย. 2562]
"แปลงเพศแล้ว ... ขอแก้ไขคำนำหน้านามและเพศในทะเบียนราษฎรได้หรือไม่ ?" (อ่าน 28) [30 พ.ค. 2562]
“นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา”... เงื่อนไขประกันภัยรถยนต์ต่างกัน ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ ? (อ่าน 77) [30 เม.ย. 2562]
17 ปี ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน (อ่าน 35) [31 ก.ค. 2561]
การรถไฟแห่งประเทศไทย...ให้เช่าแผงค้า "ตลาดนัดจตุจักร" ได้หรือไม่ ? (อ่าน 45) [9 ก.ค. 2561]
"มีพฤติการณ์ที่จำเป็น" ...ขอขยายระยะเวลายื่นคำอุทธรณ์ได้ (อ่าน 35) [24 พ.ค. 2561]
เป็น "โรคฉี่หนู" ถือเป็นกรณี "มีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควร" ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ ... หรือไม่ ? (อ่าน 18) [14 ก.ย. 2560]
"สภาพร้ายแรง" ที่อาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง "ไม่เป็นกลาง" !! (อ่าน 215) [13 มิ.ย. 2560]
ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง/ครองธรรม" (อ่าน 1005) [5 พ.ย. 2557]