ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี

บ้านจัดสรรที่ค้างชำระค่าส่วนกลาง เมื่อขายทอดตลาด นิติบุคคลหมู่บ้าน ! จะฟ้องศาลปกครองบังคับผู้รับซื้อใช้ค่าส่วนกลางได้หรือไม่? (อ่าน 63) [15 ส.ค. 2561]
17 ปี ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน (อ่าน 35) [31 ก.ค. 2561]
ฟ้องศาลไหน ? หากเสียหาย เพราะ...จับผิดตัว ! (อ่าน 54) [18 พ.ค. 2561]
หนังสือเวียน ที่ (ไม่) อาจฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (อ่าน 229) [25 เม.ย. 2560]
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปรียบเทียบปรับโดยมิชอบ ... ฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ ! (อ่าน 203) [23 ก.พ. 2560]
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ฟ้องศาลไหน ครับ ? (อ่าน 83) [16 พ.ย. 2559]
คำสั่งยุติการสอบสวนวินัยผู้พิพากษา ... ไม่ชอบ ... ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้ครับ ! (อ่าน 85) [8 ส.ค. 2559]
ไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษี ... ฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ! (อ่าน 81) [17 พ.ค. 2559]
ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ... ต้อง "ร้องเรียน" ก่อนฟ้องคดีปกครอง ? (อ่าน 252) [25 เม.ย. 2559]
ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับ ... เมื่อ "ไม่มี" เหตุอันสมควร (อ่าน 648) [21 มี.ค. 2559]