ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี

ข้อพิพาทจากการกระทำส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ เป็นคดีปกครองหรือไม่ (อ่าน 55)   [7 ธ.ค. 2561]
คำอุทธรณ์... ที่ศาลปกครองไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ (อ่าน 39)   [7 ธ.ค. 2561]
บ้านจัดสรรที่ค้างชำระค่าส่วนกลาง เมื่อขายทอดตลาด นิติบุคคลหมู่บ้าน ! จะฟ้องศาลปกครองบังคับผู้รับซื้อใช้ค่าส่วนกลางได้หรือไม่? (อ่าน 53) [15 ส.ค. 2561]
17 ปี ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน (อ่าน 52) [31 ก.ค. 2561]
ฟ้องศาลไหน ? หากเสียหาย เพราะ...จับผิดตัว ! (อ่าน 37) [18 พ.ค. 2561]
หนังสือเวียน ที่ (ไม่) อาจฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (อ่าน 229) [25 เม.ย. 2560]
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปรียบเทียบปรับโดยมิชอบ ... ฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ ! (อ่าน 204) [23 ก.พ. 2560]
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ฟ้องศาลไหน ครับ ? (อ่าน 90) [16 พ.ย. 2559]
คำสั่งยุติการสอบสวนวินัยผู้พิพากษา ... ไม่ชอบ ... ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้ครับ ! (อ่าน 87) [8 ส.ค. 2559]
ไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษี ... ฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ! (อ่าน 76) [17 พ.ค. 2559]