ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี

ฟ้องศาลไหน ? หากเสียหาย เพราะ...จับผิดตัว ! (อ่าน 45) [18 พ.ค. 2561]
หนังสือเวียน ที่ (ไม่) อาจฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (อ่าน 229) [25 เม.ย. 2560]
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปรียบเทียบปรับโดยมิชอบ ... ฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ ! (อ่าน 203) [23 ก.พ. 2560]
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ฟ้องศาลไหน ครับ ? (อ่าน 87) [16 พ.ย. 2559]
คำสั่งยุติการสอบสวนวินัยผู้พิพากษา ... ไม่ชอบ ... ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้ครับ ! (อ่าน 94) [8 ส.ค. 2559]
ไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษี ... ฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ! (อ่าน 78) [17 พ.ค. 2559]
ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ... ต้อง "ร้องเรียน" ก่อนฟ้องคดีปกครอง ? (อ่าน 203) [25 เม.ย. 2559]
ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับ ... เมื่อ "ไม่มี" เหตุอันสมควร (อ่าน 1317) [21 มี.ค. 2559]
“ฟ้องซ้อน” การฟ้องคดี ... ที่ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (อ่าน 91) [25 ก.พ. 2559]
คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ... แต่ไม่โต้แย้ง ! (อ่าน 272) [15 ธ.ค. 2558]