ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

มีบ้านเช่าซื้ออยู่ในพื้นที่ไปช่วยราชการ : ขอเบิกค่าที่พักได้ไหม ? (อ่าน 125) [11 ก.ย. 2563]
กระบวนการสอบสวนไม่ชอบ เพราะกรรมการเข้าร่วมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (อ่าน 129) [20 ส.ค. 2563]
นายก อบต. พ้นจากตำแหน่ง : เพราะรู้เห็นการปลอมแปลงผลการสอบ !! (อ่าน 210) [20 ส.ค. 2563]
สั่งอายัดสิทธิเรียกร้องในเงินเดือนของนายกเทศมนตรีได้หรือไม่ ? (อ่าน 109) [20 ส.ค. 2563]
นายก อบต. ดำรงตำแหน่งขณะประกันความขำรุดของงาน : เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ (อ่าน 19) [7 ส.ค. 2563]
ท้าชกต่อยและถ่ายวิดีโอในที่ประชุม ... พฤติกรรมเสื่อมเสียที่อาจต้องพ้นจากตำแหน่ง ! (อ่าน 27) [7 ส.ค. 2563]
ผู้รับจ้างสร้างถนนไม่ตรงเงื่อนไข มีสิทธิรับค่าจ้างเพียงใด ? (อ่าน 39) [10 ก.ค. 2563]
ทำอนาจารลูกบ้าน !! ถูกสั่งให้พ้นจากผู้ใหญ่บ้านได้ (อ่าน 209) [10 ก.ค. 2563]
หน่วยงานออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตแล้ว ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่ (อ่าน 164) [10 มิ.ย. 2563]
สั่งให้พันตำแหน่งได้....เมื่อหมดความไว้วางใจในการทำงานแล้ว (อ่าน 60) [27 เม.ย. 2563]