ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

หน่วยงานออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตแล้ว ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่ (อ่าน 150) [10 มิ.ย. 2563]
สั่งให้พันตำแหน่งได้....เมื่อหมดความไว้วางใจในการทำงานแล้ว (อ่าน 45) [27 เม.ย. 2563]
ยังคงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง....ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ อบต. หรือไม่? (อ่าน 45) [7 เม.ย. 2563]
ทำอนาจารลูกบ้าน !! ถูกสั่งให้พ้นจากผู้ใหญ่บ้านได้ (อ่าน 411) [17 ม.ค. 2563]
โกดังเก็บสินค้า วัตถุและสารเคมีอันตราย!! (อ่าน 104) [9 ม.ค. 2563]
สถานะของ "หนังสือแจ้งเตือนให้รื้อถอนอาคาร" (อ่าน 80) [20 ธ.ค. 2562]
มีรูปสมาชิกสภาท้องถิ่นในหนังสือเรียน...กรรมการตรวจรับฯ ต้องรับผิดหรือไม่? (อ่าน 20) [11 ธ.ค. 2562]
ผู้ใหญ่บ้าน...เก็บดอกเบี้ยกองทุนไว้กับตน และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โครงการ ... ผิดวินัยร้ายแรง !! (อ่าน 440) [9 ธ.ค. 2562]
รับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬา...โดยไม่มีการแข่งขันจริง (อ่าน 537) [9 ธ.ค. 2562]
พ้นจากตำแหน่งได้...แม้ความรู้ดี แต่มีปัญหาในการทำงาน (อ่าน 46) [9 ธ.ค. 2562]