ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

กลิ่นเหม็นไม่หมดสิ้น ... หน้าที่ยังต้องปฏิบัติครับผม !! (อ่าน 58)   [18 ก.ย. 2561]
เบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน "รถยนต์ส่วนตัว" โดยใช้สิทธิ...ราชการ ! (อ่าน 119)   [13 ก.ย. 2561]
กองวัสดุบนพื้นถนนทำให้คนตาย...เป็นละเมิดนะครับ !!! (อ่าน 85) [31 ส.ค. 2561]
ไม่เข้าประชุม...แต่ไปยื่นซองสอบราคาแทนคนอื่น ผิดวินัยร้ายแรงครับ !! (อ่าน 27) [22 ส.ค. 2561]
"ไม่อนุมัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเดินทางไปดูงานต่างประเทศ...เพราะจำเป็นครับ!" (อ่าน 20) [22 ส.ค. 2561]
จัดซื้อกล้องวงจรปิดผิดหมวดรายจ่าย ... ปลัดเทศบาลต้องรับผิดเพราะเหตุละเมิดหรือไม่ ! (อ่าน 63) [14 ส.ค. 2561]
ผลประโยชน์ทับซ้อน...! ข้อต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 35) [9 ก.ค. 2561]
ผู้ใหญ่บ้าน ... ไม่นำเงินไปบริจาคตามมติคณะกรรมการหมู่บ้านและบริหารโครงการประปาไม่โปร่งใส !! ผิดวินัยร้ายแรง !! (อ่าน 85) [19 มิ.ย. 2561]
การเรียกคืนเงินจากเจ้าหน้าที่ : ที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ ! (อ่าน 90) [18 พ.ค. 2561]
มี "เหตุเพียงพอ" ก็สั่งให้ประจำเทศบาลได้ ครับ ! (อ่าน 58) [18 พ.ค. 2561]