ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

ไม่ต่อสัญญาจ้าง : เพราะอยากกระจายรายได้ให้คนอื่นบ้าง...จะได้ไหม !? (อ่าน 30)   [18 มี.ค. 2562]
ย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน...มีผลโดยตรงต่อการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ต้องพ้นจากตำแหน่ง ... !! (อ่าน 31) [8 มี.ค. 2562]
"กำนันผู้ใหญ่บ้าน" ใช้เท้าแตะผู้อื่น ! ถือว่าบกพร่องในความประพฤติ (อ่าน 18) [26 ก.พ. 2562]
ถูกเลิกจ้างด้วยวาจา ทำให้ไม่มาปฏิบัติงาน มีสิทธิได้รับค่าจ้างเพียงใด? (อ่าน 166) [8 ก.พ. 2562]
แต่งตั้งหรือให้พ้นจาก "สารวัตรกำนัน" อำนาจใคร ? (อ่าน 158) [8 ก.พ. 2562]
การยื่นคำขอรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" สำคัญอย่างไร ? (อ่าน 74) [7 ม.ค. 2562]
"ก่อสร้างศาลพระภูมิ ... โครงการที่ (ไม่) จำเป็นเร่งด่วน ?" (อ่าน 197) [7 ธ.ค. 2561]
การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม... ที่ "สภาท้องถิ่น" (ไม่) ต้องอนุมัติ ? (อ่าน 296) [7 ธ.ค. 2561]
ต้นไม้ริมทางล้มทับเกิดความเสียหาย !! หน่วยงานรัฐต้องชดใช้ ? (อ่าน 24) [14 พ.ย. 2561]
"แพทย์ประจำตำบล" ... คัดเลือกอย่างไรและจำเป็นต้องมีหรือไม่ ? (อ่าน 26) [30 ต.ค. 2561]