ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

มีส่วนได้เสียกับ อบต. เพราะเหตุจ้างบุตรชายเป็น รปภ. กะกลางคืน ! (อ่าน 71) [6 ก.ย. 2562]
นายก อบต. พ้นความรับผิด เพราะไม่อาจรู้ถึงการตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้อง ! (อ่าน 152) [6 ก.ย. 2562]
สิ้นสมาชิกภาพ เพราะรู้เห็นกับภรรยาให้คนอื่นมาทำสัญญากับ อบต. แทนตน (อ่าน 35) [28 ส.ค. 2562]
ผู้ว่าฯ ไม่เสนอให้ถอดถอนนายกเทศมนตรี เพราะเป็นกรณีความผิดในวาระเดิม ! (อ่าน 179) [16 ส.ค. 2562]
จ้างเหมาบุตรชายเป็น รปภ. บิดาจึงต้องพ้นจากตำแหน่งนายก อบต. (อ่าน 65) [7 ส.ค. 2562]
ปล่อยให้ทำทางสัญจรผ่านร่องสวนยาง : ต่อมาจะปลูกต้นปาล์มปิดกั้นทางได้ไหม !? (อ่าน 31) [12 ก.ค. 2562]
ต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ... เพราะเหตุภรรยารับซ่อมรถจักรยานต์ของเทศบาล ! (อ่าน 471) [9 ก.ค. 2562]
เวลาทำงานเหลือน้อยและงบประมาณมีจำกัด : ไม่อนุมัติให้ไปศึกษาดูงานได้ไหม ? (อ่าน 293) [9 ก.ค. 2562]
ฟ้องขอให้ยกเลิกการสร้างเมรุเผาศพ....ใกล้บ้าน !! (อ่าน 157) [3 ก.ค. 2562]
ไม่ให้โอกาสโต้แย้งและเหตุผลในคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี คำสั่งชอบหรือไม่ ? (อ่าน 19) [7 มิ.ย. 2562]