ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : องค์กรวิชาชีพ

สวย (ไม่) ปลอดภัย ... เพราะการรักษา (ไม่) เป็นไปตามมาตรฐาน (อ่าน 83) [14 ก.ย. 2560]
ห้ามทำการเป็นทนายความ 1 ปี ... เพราะหน่วงเหนี่ยวเงินของลูกความ (อ่าน 91) [7 เม.ย. 2560]
เป็นทนายความ แต่ไม่ติดตามคดี ... ประพฤติผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ครับ ! (อ่าน 103) [21 พ.ย. 2559]
ทารกตาย ... เพราะผ่าตัดทำคลอดล่าช้า ! (อ่าน 61) [1 ธ.ค. 2558]
“ครรภ์แฝด” ตรวจไม่พบ ... จบชีวิตทารก - แพทย์ ! (อ่าน 61) [3 เม.ย. 2558]
“90 วัน” ... ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาอุทธรณ์ ! (อ่าน 117) [16 ม.ค. 2558]
ใช้ยาหมดอายุ & ไม่มีความพร้อมในการดูดไขมัน ... แพทย์ผิดวินัย คนไข้ตาย ! (อ่าน 67) [21 เม.ย. 2557]
บ้านทรุด ! ... จรรยาบรรณของ “สถาปนิก” ? (อ่าน 89) [22 ก.พ. 2557]
“แค่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท...ยังไม่ผิดมรรยาททนายความครับ ! (อ่าน 62) [25 ก.ค. 2556]
ใบอนุญาตถูกพักใช้ ... เพราะโอ้อวดสรรพคุณ (ยา) เกินจริง ! (อ่าน 74) [20 มี.ค. 2556]