ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : องค์กรวิชาชีพ

ห้ามทำการเป็นทนายความ 1 ปี ... เพราะหน่วงเหนี่ยวเงินของลูกความ (อ่าน 126) [7 เม.ย. 2560]
เป็นทนายความ แต่ไม่ติดตามคดี ... ประพฤติผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ครับ ! (อ่าน 109) [21 พ.ย. 2559]
ทารกตาย ... เพราะผ่าตัดทำคลอดล่าช้า ! (อ่าน 57) [1 ธ.ค. 2558]
“ครรภ์แฝด” ตรวจไม่พบ ... จบชีวิตทารก - แพทย์ ! (อ่าน 152) [3 เม.ย. 2558]
“90 วัน” ... ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาอุทธรณ์ ! (อ่าน 89) [16 ม.ค. 2558]
ใช้ยาหมดอายุ & ไม่มีความพร้อมในการดูดไขมัน ... แพทย์ผิดวินัย คนไข้ตาย ! (อ่าน 40) [21 เม.ย. 2557]
บ้านทรุด ! ... จรรยาบรรณของ “สถาปนิก” ? (อ่าน 43) [22 ก.พ. 2557]
“แค่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท...ยังไม่ผิดมรรยาททนายความครับ ! (อ่าน 105) [25 ก.ค. 2556]
ใบอนุญาตถูกพักใช้ ... เพราะโอ้อวดสรรพคุณ (ยา) เกินจริง ! (อ่าน 69) [20 มี.ค. 2556]
"คุณหมอ...ขา!" จ่ายค่าเสียหายด้วยค่ะ..? (อ่าน 32) [1 ก.พ. 2556]