ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

อ้างความเสมอภาคไม่ได้ ... เพราะก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต (อ่าน 134) [23 ก.พ. 2560]
คำสั่งทางปกครองจะต้องแจ้งแก่คู่กรณีที่ถูกต้อง ! (อ่าน 266) [23 ก.พ. 2560]
ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ... ต้องเหมือนเดิมครับ ! (อ่าน 185) [14 พ.ย. 2559]
เจ้าของอาคารขัดขวางการรื้อถอน ... เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้กำลังบังคับได้หรือไม่ ? (อ่าน 196) [9 ก.ย. 2559]
หนังสือแจ้งเตือน : สั่งได้ แต่ไม่มีผลใช้บังคับ (อ่าน 107) [7 ก.ย. 2559]
ไม่ทราบคำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร เพราะให้เช่าอาคาร ... ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย (อ่าน 60) [5 ก.ค. 2559]
ต้องแก้ไขผนังอาคาร ! ... เพราะห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 2 เมตร (อ่าน 80) [10 พ.ค. 2559]
เข้าใจว่าต่อเติมอาคารได้ ... แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่สั่งให้รื้อถอน (อ่าน 136) [21 เม.ย. 2559]
ไม่ต่อเติมดัดแปลงตามใบอนุญาต ... ย่อมไม่อาจให้ "โรงแรม" เปิดดำเนินการได้ ! (อ่าน 135) [21 เม.ย. 2559]
การกระทำไม่ผิดกฎหมายไม่มีเหตุรำคาญ ... ไม่ละเลยต่อหน้าที่ ! (อ่าน 157) [4 เม.ย. 2559]