ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ที่ดินและการเวนคืน

ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยไม่ชอบ ... ต้องถูกเพิกถอน ! (อ่าน 73)   [9 ธ.ค. 2562]
จะเป็นทางหลวงตามกฎหมาย ... ต้องลงทะเบียนก่อนครับ ! (อ่าน 46) [15 พ.ย. 2562]
การสิ้นสภาพตามกฎหมายของคลองสาธารณะประโยชน์ ! (อ่าน 43) [15 พ.ย. 2562]
สร้างรั้วบน “พื้นที่รอยต่อ” ระหว่างที่ดินเอกชนกับถนนสาธารณะ ! (อ่าน 118) [13 พ.ย. 2562]
คุณสมบัติของเกษตรกร ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินทำกินจากการปฏิรูป! (อ่าน 25) [2 ส.ค. 2562]
""ระยะเวลาตามสมควร" ในการดำเนินการของเจ้าพนักงานที่ดินกรณีออกโฉนดผิดพลาด !" (อ่าน 208) [22 ก.ค. 2562]
เงินค่าส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรร ... นำมาใช้จ่ายเป็นค่าดูแลรักษาสโมสรได้หรือไม่ ? (อ่าน 59) [9 ก.ค. 2562]
ประมูลซื้อที่ดินซึ่งเจ้าหน้าที่รังวัดเนื้อที่ผิด : ใครต้องชดใช้ค่าเสียหาย ! (อ่าน 24) [9 ก.ค. 2562]
ผู้อุทิศที่ีดินให้ราชการ ... ขอคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการด้วย (อ่าน 578) [19 เม.ย. 2562]
สาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร ... ผู้รับโอนจะทำให้เสื่อมประโยชน์ไม่ได้ ! (อ่าน 214) [5 เม.ย. 2562]