ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" ไม่ตรงตามความต้องการของคณะ (อ่าน 84) [18 มิ.ย. 2563]
กิ่งไม้ริมทางหลวงหักทับถึงตาย ! ใครต้องชดใช้ ? (อ่าน 115) [10 มิ.ย. 2563]
หน่วยงานออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตแล้ว ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่ (อ่าน 150) [10 มิ.ย. 2563]
ต้นไม้ริมทางหลวง โค่นทับผู้ใช้ทางเสียชีวิต....ผู้ใดต้องรับผิด ? (อ่าน 110) [8 มิ.ย. 2563]
ผู้พิการสะดุดฐานตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำที่ขวาง "เบรลบล็อก" (อ่าน 77) [7 พ.ค. 2563]
ผู้ร้ายแอบนำกระเป๋าเข้าไปโจรกรรมโบราณวัตถุ : ใครรับผิด ? (อ่าน 131) [8 เม.ย. 2563]
ซื้อเก้าอี้ราคาสูง...เพราะไม่จัดส่งประกาศสอบราคาตามระเบียบ !! (อ่าน 568) [9 มี.ค. 2563]
ต้นไม้โค่นทับรถในเขตทางหลวง..จากเหตุสุดวิสัย ! (อ่าน 285) [9 มี.ค. 2563]
ลง "รูปและชื่อ" ผู้บริหารท้องถิ่นบนปกหนังสือ : กรรมการตรวจรับพัสดุต้องรับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 351) [9 มี.ค. 2563]
ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดิน ... ทำได้หรือไม่ ? หรือใด? (อ่าน 50) [17 ม.ค. 2563]