ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

"ยกเลิกประกาศสอบราคา ... เพียงเพราะว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ" (อ่าน 83)   [14 ส.ค. 2562]
สถานะความเป็นเจ้าหนี้ตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดฯ (อ่าน 49) [7 ส.ค. 2562]
หน้าที่ดูแลผู้ต้องหา....ในเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ ! (อ่าน 71) [2 ส.ค. 2562]
"สร้างทำนบดินโดยไม่แจ้งเจ้าของที่ : เมื่อน้ำท่วมที่นาเสียหายต้องรับผิดทางละเมิด" (อ่าน 47) [22 ก.ค. 2562]
อุบัติเหตุลดลงได้ ... หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน ! (อ่าน 87) [22 ก.ค. 2562]
"รัฐ "ระบายน้ำ" เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ แต่ชาวบ้านเสียหายต้องชดเชยความเสียหาย ... ครับ !!" (อ่าน 44) [22 ก.ค. 2562]
ประมูลซื้อที่ดินซึ่งเจ้าหน้าที่รังวัดเนื้อที่ผิด : ใครต้องชดใช้ค่าเสียหาย ! (อ่าน 50) [9 ก.ค. 2562]
ต้นไม้โค่นล้มทับรถ เพราะพายุฝนหรือหน่วยงานของรัฐไม่เอาใจใส่ (อ่าน 110) [3 ก.ค. 2562]
ใช้สิทธิเรียกร้องเหตุละเมิดจากคำสั่งพ้นกำหนด หมดสิทธิได้ค่าเสียหาย ! (อ่าน 86) [7 มิ.ย. 2562]
เมื่อคำสั่งปลดออกถูกเพิกถอน... เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับชดใช้คืนเงินเดือนหรือไม่ ? (อ่าน 148) [6 มิ.ย. 2562]