ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

สมัครเป็นสายลับเพื่อหวังเงินรางวัล ! (อ่าน 113)   [27 พ.ย. 2563]
อายุไม่ถึง 21 ปีในวันทำสัญญาเช่าซื้อ..ไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีรถคันแรก (อ่าน 6) [4 พ.ย. 2563]
ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเทศบาล...เพราะผู้ค้าตั้งแผงลอยหน้าอาคารโดยไม่ชอบ ! (อ่าน 285) [29 ก.ย. 2563]
อายุความใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ตาม "หนังสือรับสภาพความรับผิด" (อ่าน 34) [11 ก.ย. 2563]
ไฟฟ้ารั่วเพราะเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าผิดวิธี : เมื่อมีผู้เสียชีวิต - ใครต้องรับผิดชอบ ? (อ่าน 194) [11 ก.ย. 2563]
"สิทธิฟ้องคดี" เมื่อหน่วยงานไม่พิจารณาคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลา (อ่าน 366) [11 ก.ย. 2563]
ใบขับขี่หมดอายุก่อนรับราชการ หน่วยงานบกพร่องหรือไม่ ? (อ่าน 177) [20 ส.ค. 2563]
ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตแล้วและทายาท...ชดใช้เงินได้หรือไม่ ? (อ่าน 234) [20 ส.ค. 2563]
ศาลมีคำพิพากษาว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเรียกค่าเสียหายตามเวลา (อ่าน 269) [20 ส.ค. 2563]
ซื้อเก้าอี้ราคาสูง ... เพราะไม่จัดส่งประกาศสอบราคาตามระเบียบ !! (อ่าน 472) [10 ก.ค. 2563]