ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

กทม. เพิ่มความสูงคันหินทางเท้า ! รถยนต์เข้า-ออกบ้านไม่ได้ ใคร? รับผิดชอบ (อ่าน 40)   [9 ธ.ค. 2562]
รับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬา...โดยไม่มีการแข่งขันจริง (อ่าน 67)   [9 ธ.ค. 2562]
คำสั่งแก้ไขจำนวนเงิน...มีผลต่อการนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องหรือไม่ ? (อ่าน 58) [4 ธ.ค. 2562]
รถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุ เพราะเศษมันสำปะหลังตกหล่น !! (อ่าน 90) [13 พ.ย. 2562]
ไม่เปิดเผย "เวชระเบียน" : ละเมิดสิทธิผู้ป่วย ! (อ่าน 68) [30 ต.ค. 2562]
การฟ้องเรียกค่าเสียหาย กรณีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำไม่ถูกต้อง (อ่าน 45) [18 ต.ค. 2562]
วินิจฉัยว่ากระทำละเมิด : ต้องมีพฤติการณ์ที่ชัดเจน ! (อ่าน 138) [18 ต.ค. 2562]
"ผู้แจ้งเบาะแส" ไม่ถือเป็น "ผู้แจ้งความนำจับ" (อ่าน 65) [4 ต.ค. 2562]
"การสอบสวนเจ้าหน้าที่....กรณีละเมิดหน่วยงานอื่น !" (อ่าน 42) [4 ต.ค. 2562]
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถต้องรับผิดเพียงใด !? (อ่าน 88) [19 ก.ย. 2562]