ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

จัดการน้ำในเขื่อนโดยชอบแต่น้ำท่วมนาข้าว ... ต้องชดใช้หรือไม่? (อ่าน 7) [23 ก.พ. 2564]
บริหารจัดการน้ำโดยชอบ... แต่ที่นาชาวบ้านเสียหาย : ต้องรับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 116) [10 ก.พ. 2564]
พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง...มีพยานคนเดียว - เป็นโมฆะ (อ่าน 115) [29 ม.ค. 2564]
กำหนดจุดวางท่อไม่เหมาะสม...น้ำไหลพุ่งเข้าที่ดินชาวบ้าน : ต้องแก้ไข ! (อ่าน 48) [13 ม.ค. 2564]
ใช้เครื่องสูบน้ำแต่ไม่มีถังพัก : เมื่อน้ำไม่สะอาด... ใครรับผิดชอบ ? (อ่าน 86) [13 ม.ค. 2564]
ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารโดยไม่ติดตั้งผ้าใบ : เสียหาย...ชดใช้ด้วยครับ ! (อ่าน 147) [4 ธ.ค. 2563]
“เชื่อโดยสุจริต” ว่าเบิกจ่ายเงินได้ ! เสียหาย... ต้องรับผิดหรือไม่ (อ่าน 299) [4 ธ.ค. 2563]
สมัครเป็นสายลับเพื่อหวังเงินรางวัล ! (อ่าน 114) [27 พ.ย. 2563]
อายุไม่ถึง 21 ปีในวันทำสัญญาเช่าซื้อ..ไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีรถคันแรก (อ่าน 32) [4 พ.ย. 2563]
ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเทศบาล...เพราะผู้ค้าตั้งแผงลอยหน้าอาคารโดยไม่ชอบ ! (อ่าน 486) [29 ก.ย. 2563]