ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ซื้อเก้าอี้ราคาสูง...เพราะไม่จัดส่งประกาศสอบราคาตามระเบียบ !! (อ่าน 203) [9 มี.ค. 2563]
ต้นไม้โค่นทับรถในเขตทางหลวง..จากเหตุสุดวิสัย ! (อ่าน 114) [9 มี.ค. 2563]
ลง "รูปและชื่อ" ผู้บริหารท้องถิ่นบนปกหนังสือ : กรรมการตรวจรับพัสดุต้องรับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 134) [9 มี.ค. 2563]
ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดิน ... ทำได้หรือไม่ ? หรือใด? (อ่าน 69) [17 ม.ค. 2563]
ราษฎรเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ต้องสอบสวนก่อนให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่? (อ่าน 18) [17 ม.ค. 2563]
กระทำละเมิดต่างหน่วยงาน : ใครมีอำนาจสอบสวน? (อ่าน 31) [9 ม.ค. 2563]
ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (อ่าน 79) [9 ม.ค. 2563]
"บรรเทาทุกข์ชั่วคราว" ให้เข้าออกศูนย์การค้าได้ (อ่าน 195) [9 ม.ค. 2563]
กทม. เพิ่มความสูงคันหินทางเท้า ! รถยนต์เข้า-ออกบ้านไม่ได้ ใคร? รับผิดชอบ (อ่าน 184) [9 ธ.ค. 2562]
รับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬา...โดยไม่มีการแข่งขันจริง (อ่าน 389) [9 ธ.ค. 2562]