ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้พิจารณาอุทธรณ์ : ได้ฤาไม่ ? (อ่าน 78) [18 พ.ค. 2561]
ฟ้องศาลไหน ? หากเสียหาย เพราะ...จับผิดตัว ! (อ่าน 45) [18 พ.ค. 2561]
"วางถังใหญ่ทาสีแดงขาว" ...ขวางจุดซ่อมแซมบนถนน !! เกิดอุบัติเหตุ ใคร ? รับผิด (อ่าน 61) [18 พ.ค. 2561]
"เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน" !! จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ... ไม่ใช่เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย (อ่าน 56) [18 พ.ค. 2561]
สิทธิในการฟ้องกระทรวงการคลัง และการฟ้องเพิกถอน "ความเห็นของกระทรวงการคลัง" ... ในการตรวจสำนวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (อ่าน 38) [18 พ.ค. 2561]
เมื่อคู่กรณีรู้และเข้าใจเรื่องที่ถูกสอบข้อเท็จจริง ... ถือว่าได้สิทธิ "รับฟังคู่กรณี" แล้ว (อ่าน 34) [18 พ.ค. 2561]
ค่าเสียหายจากคำสั่งที่ไม่ชอบ : นานเกินกำหนด หมดสิทธิฟ้อง ! (อ่าน 71) [1 พ.ค. 2561]
ละเมิด... จากการ "สลายการชุมนุม" โดยไม่ชอบ ! (อ่าน 28) [1 พ.ค. 2561]
วางท่อประปารุกล้ำที่ดินเอกชนโดยไม่แจ้งให้เจ้าของทราบ ... ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย (อ่าน 121) [27 ก.พ. 2561]
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐ เมื่อถูกกระทำละเมิด ! (อ่าน 352) [20 ก.พ. 2561]