ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

การฟ้องเรียกค่าเสียหาย กรณีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำไม่ถูกต้อง (อ่าน 50)   [18 ต.ค. 2562]
วินิจฉัยว่ากระทำละเมิด : ต้องมีพฤติการณ์ที่ชัดเจน ! (อ่าน 61)   [18 ต.ค. 2562]
"ผู้แจ้งเบาะแส" ไม่ถือเป็น "ผู้แจ้งความนำจับ" (อ่าน 35) [4 ต.ค. 2562]
"การสอบสวนเจ้าหน้าที่....กรณีละเมิดหน่วยงานอื่น !" (อ่าน 38) [4 ต.ค. 2562]
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถต้องรับผิดเพียงใด !? (อ่าน 87) [19 ก.ย. 2562]
ล้อมรั้วคอนกรีตสถานที่ราชการ แต่ส่งผลกระทบต่อกิจการของเอกชน !! (อ่าน 116) [19 ก.ย. 2562]
ต้องรับผิด... เพราะกำหนด “ราคากลาง” สูงเกินจริง ! (อ่าน 146) [6 ก.ย. 2562]
ปักเสาไฟในที่ดินเอกชนโดยไม่ขออนุญาตอาจถูกฟ้อง !!! (อ่าน 47) [30 ส.ค. 2562]
ไม่พอใจคำแนะนำเจ้าหน้าที่...ฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ??? (อ่าน 21) [30 ส.ค. 2562]
ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดแต่ออกโฉนดไม่ได้ : ใครรับผิด? (อ่าน 30) [28 ส.ค. 2562]