ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

บ้านจัดสรรที่ค้างชำระค่าส่วนกลาง เมื่อขายทอดตลาด นิติบุคคลหมู่บ้าน ! จะฟ้องศาลปกครองบังคับผู้รับซื้อใช้ค่าส่วนกลางได้หรือไม่? (อ่าน 40)   [15 ส.ค. 2561]
แจ้งเตือนให้ระวัง "ทาง" ไม่ชัดเจน & ผู้ขับขี่มีส่วนประมาท ... ต้องรับผิดด้วยกัน !! (อ่าน 60)   [14 ส.ค. 2561]
จัดซื้อกล้องวงจรปิดผิดหมวดรายจ่าย ... ปลัดเทศบาลต้องรับผิดเพราะเหตุละเมิดหรือไม่ ! (อ่าน 51)   [14 ส.ค. 2561]
"ปกาเกอะญอ" ถูกลิดรอนสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชดใช้ค่าเสียหาย....อย่างไร???? (อ่าน 12)   [14 ส.ค. 2561]
ขุดลอกคลอง-นำดินถมที่ไม่ขอก่อน...ผิดละเมิด (อ่าน 19) [31 ก.ค. 2561]
เผาทำลายที่อยู่อาศัยผู้บุกรุกป่า : มาตรการที่เกินกว่าเหตุ (อ่าน 26) [16 ก.ค. 2561]
ฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้พิจารณาอุทธรณ์ : ได้ฤาไม่ ? (อ่าน 74) [18 พ.ค. 2561]
ฟ้องศาลไหน ? หากเสียหาย เพราะ...จับผิดตัว ! (อ่าน 27) [18 พ.ค. 2561]
"วางถังใหญ่ทาสีแดงขาว" ...ขวางจุดซ่อมแซมบนถนน !! เกิดอุบัติเหตุ ใคร ? รับผิด (อ่าน 58) [18 พ.ค. 2561]
"เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน" !! จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ... ไม่ใช่เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย (อ่าน 50) [18 พ.ค. 2561]