ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รอบรู้เรื่องราว ... รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อ่าน 68)   [24 ก.พ. 2563]
สาระสำคัญที่ต้องแจ้ง ... สะท้อนสิทธิโต้แย้งแสดงหลักฐาน ! (อ่าน 24)   [24 ก.พ. 2563]
เดือดร้อนจากกิจการโรงสี : เพราะเจ้าหน้าที่ละเลยล่าช้า ! (อ่าน 37)   [24 ก.พ. 2563]
"ระยะห่าง" ระหว่างโกดังเก็บสินค้าอันตรายกับชุมชน (อ่าน 70) [24 ม.ค. 2563]
การแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวล้นอุทยานแห่งชาติ (อ่าน 47) [24 ม.ค. 2563]
จะเป็นทางหลวงตามกฎหมาย ... ต้องลงทะเบียนก่อนครับ ! (อ่าน 41) [15 พ.ย. 2562]
การสิ้นสภาพตามกฎหมายของคลองสาธารณะประโยชน์ ! (อ่าน 20) [15 พ.ย. 2562]
รถยนต์ (สาธารณะ) ปล่อยควันดำ...รัฐต้องดูแลครับ !! (อ่าน 60) [28 ม.ค. 2562]
"ปกาเกอะญอ" ถูกลิดรอนสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชดใช้ค่าเสียหาย....อย่างไร???? (อ่าน 6) [14 ส.ค. 2561]
"ประชาชนเดือดร้อนเสียหาย : เจ้าหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมายแต่ไม่ใช่อำนาจ !!" (อ่าน 556) [2 พ.ค. 2560]