ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เหตุเดือดร้อนรำคาญ

ไม่ระงับ "กลิ่นขี้หมู" ให้หมดสิ้น ... ถือไม่ได้ว่าระงับเหตุรำคาญ ! (อ่าน 295) [19 ธ.ค. 2559]
เลี้ยง "แมว" ! หากก่อเหตุรำคาญ ... เจ้าพนักงานสั่งเจ้าของรับงับเหตุได้ ! (อ่าน 4) [10 ต.ค. 2559]
มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ... ไม่มีเหตุรำคาญ ... ไม่ละเลยต่อหน้าที่คีรับ ! (อ่าน 140) [7 ต.ค. 2559]
ค้าขายบนถนนสาธารณะ ... เหตุเดือดร้อนคำราญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้ ?! (อ่าน 8) [6 ก.ย. 2559]
แก้ไขเหตุรำคาญตามคำสั่ง ... เหตุไฉน ! สั่งให้หยุดประกอบกิจการ (อ่าน 126) [25 พ.ค. 2559]
สิทธิในการฟ้องคดี ... เมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับ "เหตุรำคาญ" (อ่าน 194) [28 เม.ย. 2559]
ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ... ต้อง "ร้องเรียน" ก่อนฟ้องคดีปกครอง ? (อ่าน 115) [25 เม.ย. 2559]
ไม่ต่อเติมดัดแปลงตามใบอนุญาต ... ย่อมไม่อาจให้ "โรงแรม" เปิดดำเนินการได้ ! (อ่าน 84) [21 เม.ย. 2559]
การกระทำไม่ผิดกฎหมายไม่มีเหตุรำคาญ ... ไม่ละเลยต่อหน้าที่ ! (อ่าน 97) [4 เม.ย. 2559]
ระงับเหตุรำคาญตลอดมา...ไม่ถือว่า “ละเลย”-“ล่าช้า” ต่อหน้าที่ (อ่าน 69) [20 ม.ค. 2559]