ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเลย/ล่าช้า

"ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ" เพราะตกสำรวจ ! (อ่าน 99) [17 ต.ค. 2560]
“จ้างเหมาบริการ” เป็น สัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่ ? (อ่าน 147) [3 ต.ค. 2560]
ประเด็นการตั้งชื่อถนน "สุทธิสารวินิจฉัย" หรือ อินทามระ" (อ่าน 30) [5 ก.ย. 2560]
"หน้าที่ที่ริเร่มได้เอง" กับ "หน้าที่ที่ต้องร้องขอ" : มีผลอย่างไรต่อระยะเวลาการฟ้องคดี !? (อ่าน 130) [7 ส.ค. 2560]
"ประชาชนเดือดร้อนเสียหาย : เจ้าหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมายแต่ไม่ใช่อำนาจ !!" (อ่าน 297) [2 พ.ค. 2560]
"ถนนชำรุด" แค่ปักถุงพลาสติกแจ้งเตือน : ไ่ม่เพียงพอแก่การป้องกันเหตุ! (อ่าน 408) [6 ก.พ. 2560]
ไม่ระงับ "กลิ่นขี้หมู" ให้หมดสิ้น ... ถือไม่ได้ว่าระงับเหตุรำคาญ ! (อ่าน 264) [19 ธ.ค. 2559]
สะดุดทางเท้าล้ม ... เพราะไม่ระมัดระวัง ! (อ่าน 197) [7 พ.ย. 2559]
ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ... เหตุใด ไม่ดำเนินการตามเวลา ! (อ่าน 153) [17 ต.ค. 2559]
ช้างตาย ... เพราะกระแสไฟฟ้าช็อต ... เทศบาลชดใช้ด้วยครับ ! (อ่าน 127) [7 ต.ค. 2559]