ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเลย/ล่าช้า

ถนนชำรุด แค่ปักถุงพลาสติกแจ้งเตือน : ไ่ม่เพียงพอแก่การป้องกันเหตุ! (อ่าน 188) [6 ก.พ. 2560]
ไม่ระงับ กลิ่นขี้หมู ให้หมดสิ้น ... ถือไม่ได้ว่าระงับเหตุรำคาญ ! (อ่าน 129) [19 ธ.ค. 2559]
สะดุดทางเท้าล้ม ... เพราะไม่ระมัดระวัง ! (อ่าน 97) [7 พ.ย. 2559]
ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ... เหตุใด ไม่ดำเนินการตามเวลา ! (อ่าน 102) [17 ต.ค. 2559]
ช้างตาย ... เพราะกระแสไฟฟ้าช็อต ... เทศบาลชดใช้ด้วยครับ ! (อ่าน 56) [7 ต.ค. 2559]
สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ “ละเลยต่อหน้าที่” (อ่าน 80) [5 ต.ค. 2559]
หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องกันเอง ... ไม่ขัดต่อมติ ครม. ! (อ่าน 85) [7 ก.ย. 2559]
สิทธิในการฟ้องคดี ... เมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับ เหตุรำคาญ (อ่าน 153) [28 เม.ย. 2559]
ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ... ต้อง ร้องเรียน ก่อนฟ้องคดีปกครอง ? (อ่าน 132) [25 เม.ย. 2559]
บ้านพักของทางราชการไม่ว่างและชำรุด ... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ ? (อ่าน 110) [21 เม.ย. 2559]