ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเลย/ล่าช้า

ต้นไม้ริมทางล้มทับเกิดความเสียหาย !! หน่วยงานรัฐต้องชดใช้ ? (อ่าน 20)   [14 พ.ย. 2561]
"เหตุเพราะฝน ถนนจึงชำรุด" ...รถยนต์ตกหลุมเสียหาย (ไม่) ต้องชดใช้ ! (อ่าน 20)   [14 พ.ย. 2561]
สุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะ ... ไล่กัดนกกระจอกเทศ ... ราชการชดใช้ด้วยครับ !! (อ่าน 18)   [14 พ.ย. 2561]
"กระแสไฟฟ้ารั่ว" จากโคมไฟสาธารณะบนเสาไฟฟ้าตามถนน คนตาย! (อ่าน 62) [10 ต.ค. 2561]
รื้อถอนรั้วกั้นระหว่างบ้าน (ไม่) ได้ ... เพราะ (ไม่) เข้าข่ายเหตุรำคาญ (อ่าน 71) [24 ก.ย. 2561]
กลิ่นเหม็นไม่หมดสิ้น ... หน้าที่ยังต้องปฏิบัติครับผม !! (อ่าน 16) [18 ก.ย. 2561]
ใครรับผิด เมื่อเจ้าหน้าที่ผิดพลาดในการหักบำเหน็จชำระหนี้สหกรณ์? (อ่าน 4) [13 ก.ย. 2561]
แจ้งเตือนให้ระวัง "ทาง" ไม่ชัดเจน & ผู้ขับขี่มีส่วนประมาท ... ต้องรับผิดด้วยกัน !! (อ่าน 35) [14 ส.ค. 2561]
"ละเลยต่อหน้าที่ ... เพราะใช้เพียงแค่ไม้วางพาด ! ซ่อมทางเดินเลียบคลองที่ชำรุด" (อ่าน 105) [8 พ.ค. 2561]
คณะกรรมการมีมติให้แก้ผลงาน...หลายครั้ง ! เกินจำเป็นหรือไม่ ? (อ่าน 109) [27 ธ.ค. 2560]