ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเลย/ล่าช้า

"สุนัขจรจัด ... หน่วยงานของรัฐใด? ต้องดูแล" (อ่าน 154) [7 ธ.ค. 2561]
"ขอไฟฟ้า" เข้าหมู่บ้านในที่ราชพัสดุ ! ต้องเช่าที่ดินก่อน ? (อ่าน 38) [22 พ.ย. 2561]
ต้นไม้ริมทางล้มทับเกิดความเสียหาย !! หน่วยงานรัฐต้องชดใช้ ? (อ่าน 35) [14 พ.ย. 2561]
"เหตุเพราะฝน ถนนจึงชำรุด" ...รถยนต์ตกหลุมเสียหาย (ไม่) ต้องชดใช้ ! (อ่าน 9) [14 พ.ย. 2561]
สุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะ ... ไล่กัดนกกระจอกเทศ ... ราชการชดใช้ด้วยครับ !! (อ่าน 50) [14 พ.ย. 2561]
"กระแสไฟฟ้ารั่ว" จากโคมไฟสาธารณะบนเสาไฟฟ้าตามถนน คนตาย! (อ่าน 41) [10 ต.ค. 2561]
รื้อถอนรั้วกั้นระหว่างบ้าน (ไม่) ได้ ... เพราะ (ไม่) เข้าข่ายเหตุรำคาญ (อ่าน 63) [24 ก.ย. 2561]
กลิ่นเหม็นไม่หมดสิ้น ... หน้าที่ยังต้องปฏิบัติครับผม !! (อ่าน 18) [18 ก.ย. 2561]
ใครรับผิด เมื่อเจ้าหน้าที่ผิดพลาดในการหักบำเหน็จชำระหนี้สหกรณ์? (อ่าน 12) [13 ก.ย. 2561]
แจ้งเตือนให้ระวัง "ทาง" ไม่ชัดเจน & ผู้ขับขี่มีส่วนประมาท ... ต้องรับผิดด้วยกัน !! (อ่าน 36) [14 ส.ค. 2561]