ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเลย/ล่าช้า

ถนนชำรุด แค่ปักถุงพลาสติกแจ้งเตือน : ไ่ม่เพียงพอแก่การป้องกันเหตุ! (อ่าน 239) [6 ก.พ. 2560]
ไม่ระงับ กลิ่นขี้หมู ให้หมดสิ้น ... ถือไม่ได้ว่าระงับเหตุรำคาญ ! (อ่าน 126) [19 ธ.ค. 2559]
สะดุดทางเท้าล้ม ... เพราะไม่ระมัดระวัง ! (อ่าน 115) [7 พ.ย. 2559]
ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ... เหตุใด ไม่ดำเนินการตามเวลา ! (อ่าน 96) [17 ต.ค. 2559]
ช้างตาย ... เพราะกระแสไฟฟ้าช็อต ... เทศบาลชดใช้ด้วยครับ ! (อ่าน 90) [7 ต.ค. 2559]
สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ “ละเลยต่อหน้าที่” (อ่าน 131) [5 ต.ค. 2559]
หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องกันเอง ... ไม่ขัดต่อมติ ครม. ! (อ่าน 114) [7 ก.ย. 2559]
สิทธิในการฟ้องคดี ... เมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับ เหตุรำคาญ (อ่าน 180) [28 เม.ย. 2559]
ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ... ต้อง ร้องเรียน ก่อนฟ้องคดีปกครอง ? (อ่าน 117) [25 เม.ย. 2559]
บ้านพักของทางราชการไม่ว่างและชำรุด ... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ ? (อ่าน 84) [21 เม.ย. 2559]