ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วินัย

รับรองบุคคลซึ่งขอทำบัตรประชาชนอันเป็นเท็จ .... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ? (อ่าน 209) [22 ก.พ. 2560]
“ผลประโยชน์ของราชการ ” หัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง !! (อ่าน 87) [13 ม.ค. 2560]
ข้าราชการยักยอกเงิน คืนแล้ว (ไม่) ต้องรับผิดทางวินัย ! (อ่าน 109) [31 ต.ค. 2559]
ถูกปลด !! เพราะเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง (อ่าน 141) [10 ต.ค. 2559]
เป็นกรรมการสอบ แต่กำหนดระยะเวลารายงานตัวไม่ถูกต้อง ... ต้องรับผิดทางวินัยครับ ! (อ่าน 118) [3 ส.ค. 2559]
การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย (อ่าน 26) [25 ก.ค. 2559]
คำอุทธรณ์ไม่ได้ลงลายชื่อ ... หน่วยงานต้องแนะนำให้แก้ไขครับ ! (อ่าน 92) [21 มิ.ย. 2559]
ผิดวินัย ... เพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่นั่งโต๊ะทำงานให้แล้วเสร็จ (อ่าน 185) [13 มิ.ย. 2559]
อุปสมบทตามโครงการ โดยไม่ลา และไม่มาทำงาน ... ผิดวินัยร้ายแรง (อ่าน 207) [29 เม.ย. 2559]
ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว ... ต้องออกจากราชการ ! (อ่าน 102) [18 เม.ย. 2559]