ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วินัย

ขรก. โกงอาหารเด็ก ... ระหว่างสอบสวนไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ! (อ่าน 62) [2 ส.ค. 2562]
"ปล่อยปละ เป็นเหตุให้ลูกน้องยักยอกเงิน ... หัวหน้าไม่พ้นต้องรับผิด !" (อ่าน 249) [22 ก.ค. 2562]
"ครู" ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ทำให้นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ... สอบตก (อ่าน 330) [9 ก.ค. 2562]
ถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน ... เพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชน! (อ่าน 11) [17 มิ.ย. 2562]
ไม่รักษา "เกียรติและวินัย" ก็อาจเป็นเหตุให้ถูกออกจากราชการได้ (อ่าน 436) [7 มิ.ย. 2562]
มีพฤติกรรมฉันชู้สาว...แม้ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจน ผิดวินัยร้ายแรงครับ ! (อ่าน 67) [7 พ.ค. 2562]
ใช้อุปกรณ์สำนักงานถ่ายภาพลามก ... เมื่อภาพหลุด ไม่พ้นต้องรับผิดวินัยอย่างร้ายแรง (อ่าน 36) [7 พ.ค. 2562]
หลอกให้ประชาชนหลงเชื่อ (โดยไม่สุจริต" ... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง (อ่าน 43) [28 มี.ค. 2562]
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ... ถ้าสอบสวนไม่เสร็จต้องคืนตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ (อ่าน 64) [18 ธ.ค. 2561]
"ชู้สาว" ... เมื่อพฤติการณ์อนุมานได้ว่ามีคว่ามสัมพันธ์พิเศษต่อกัน .... ผิดวินัยร้ายแรง !์? (อ่าน 710) [18 ธ.ค. 2561]