ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วินัย

คำสั่งลงโทษทางวินัยตามมติชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ...อุทธรณ์ได้เพียงใด และฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ? (อ่าน 68) [18 พ.ค. 2561]
ข้าราชการชายมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศหญิง ... ไม่ถูกลงโทษทางอาญา จะลงโทษทางวินัยได้หรือไม่ ? (อ่าน 55) [18 พ.ค. 2561]
"รับฟังคู่กรณี" ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ แต่คู่กรณีไม่ดำเนินการ ...! (อ่าน 109) [8 พ.ค. 2561]
องค์ประกอบกรรมการไม่ครบ ! : ส่งผลให้คำสั่งลงโทษไม่ชอบ ! (อ่าน 117) [1 พ.ค. 2561]
รับส่งเงินของทางราชการ ต้องมีกรรมการไปรับส่งเงิน (อ่าน 48) [26 ม.ค. 2561]
"ข้าราชการ" มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ...เมื่อมีมูลความจริง ผิดวินัยหรือไม่? (อ่าน 321) [14 ธ.ค. 2560]
"ลงมติแบบรวบรัด : ขัดกฎหมาย !" (อ่าน 140) [6 ธ.ค. 2560]
"แบบฟอร์มสำเนาชื่อผู้ลงนามล่วงหน้า ทำไม่ได้ ! : เสี่ยงเสียหายแก่ราชการ" (อ่าน 194) [6 ธ.ค. 2560]
"บุคคลผู้น่าเชื่อถือ" ในการขอทำบัตรประชาชน (อ่าน 69) [5 ก.ย. 2560]
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จ (อ่าน 413) [26 ก.ค. 2560]