ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วินัย

ถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน ... เพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชน! (อ่าน 80) [17 มิ.ย. 2562]
ไม่รักษา "เกียรติและวินัย" ก็อาจเป็นเหตุให้ถูกออกจากราชการได้ (อ่าน 173) [7 มิ.ย. 2562]
มีพฤติกรรมฉันชู้สาว...แม้ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจน ผิดวินัยร้ายแรงครับ ! (อ่าน 112) [7 พ.ค. 2562]
ใช้อุปกรณ์สำนักงานถ่ายภาพลามก ... เมื่อภาพหลุด ไม่พ้นต้องรับผิดวินัยอย่างร้ายแรง (อ่าน 65) [7 พ.ค. 2562]
หลอกให้ประชาชนหลงเชื่อ (โดยไม่สุจริต" ... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง (อ่าน 62) [28 มี.ค. 2562]
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ... ถ้าสอบสวนไม่เสร็จต้องคืนตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ (อ่าน 47) [18 ธ.ค. 2561]
"ชู้สาว" ... เมื่อพฤติการณ์อนุมานได้ว่ามีคว่ามสัมพันธ์พิเศษต่อกัน .... ผิดวินัยร้ายแรง !์? (อ่าน 505) [18 ธ.ค. 2561]
"ข้าราชการ "คืนเงิน" ที่ "เรียกรับ" ไปแล้ว ... ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุผลลดหย่อนโทษ ! (อ่าน 427) [18 ธ.ค. 2561]
พฤติการณ์ "ส่อไปในทางชู้สาว"... ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! (อ่าน 770) [7 ธ.ค. 2561]
ผู้ใหญ่บ้าน "รับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ..." ...ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! (อ่าน 25) [2 ต.ค. 2561]