ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วินัย

ปฏิบัติหน้าที่โดยพลการ : พฤติการณ์ผิดวินัยอย่างร้ายแรง !! (อ่าน 217) [9 มี.ค. 2563]
เมื่อคดีอาญายกฟ้อง ... จะขอให้ยกเลิกโทษทางวินัยได้หรือไม่ ? (อ่าน 33) [24 ก.พ. 2563]
ทำอนาจารลูกบ้าน !! ถูกสั่งให้พ้นจากผู้ใหญ่บ้านได้ (อ่าน 274) [17 ม.ค. 2563]
ถูกปลด....เพราะละทิ้งหน้าที่เกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร ! (อ่าน 11) [25 ธ.ค. 2562]
สิทธิข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา...ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย (อ่าน 90) [11 ธ.ค. 2562]
ผู้ใหญ่บ้าน...เก็บดอกเบี้ยกองทุนไว้กับตน และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โครงการ ... ผิดวินัยร้ายแรง !! (อ่าน 289) [9 ธ.ค. 2562]
การลงโทษทางวินัย ต้องเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำผิด !! (อ่าน 35) [18 ต.ค. 2562]
ไม่แจ้งถ้อยคำพยานในชั้นสอบสวน...เท่ากับไม่ให้โอกาสคู่กรณี !!! (อ่าน 17) [19 ก.ย. 2562]
ทำหญิงอื่นท้องและให้ทำแท้ง ... มีคำสั่งให้ปลดออก ถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม (อ่าน 12) [19 ก.ย. 2562]
รัฐจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้มีรายได้น้อยแต่เจ้าหน้าที่ ... “ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์” (อ่าน 74) [13 ก.ย. 2562]