ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วินัย

"การรับฟังคู่กรณี" ไม่สมบูรณ์ ... แก้ไขได้ก่อนสิ้นสุดการพิจารณาอุทธรณ์ ! (อ่าน 6)   [14 ส.ค. 2561]
ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันสิบห้าวัน : เหตุผลอันสมควรและการนับระยะเวลารวมวันหยุดราชการ ! (อ่าน 12)   [10 ส.ค. 2561]
ทุจริตสวมบัตรประชาชน ผิดวินัยร้ายแรง โทษไล่ออกจากราชการ !! (อ่าน 26) [31 ก.ค. 2561]
คำสั่งลงโทษทางวินัยตามมติชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ...อุทธรณ์ได้เพียงใด และฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ? (อ่าน 49) [18 พ.ค. 2561]
ข้าราชการชายมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศหญิง ... ไม่ถูกลงโทษทางอาญา จะลงโทษทางวินัยได้หรือไม่ ? (อ่าน 32) [18 พ.ค. 2561]
"รับฟังคู่กรณี" ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ แต่คู่กรณีไม่ดำเนินการ ...! (อ่าน 95) [8 พ.ค. 2561]
องค์ประกอบกรรมการไม่ครบ ! : ส่งผลให้คำสั่งลงโทษไม่ชอบ ! (อ่าน 116) [1 พ.ค. 2561]
รับส่งเงินของทางราชการ ต้องมีกรรมการไปรับส่งเงิน (อ่าน 43) [26 ม.ค. 2561]
"ข้าราชการ" มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ...เมื่อมีมูลความจริง ผิดวินัยหรือไม่? (อ่าน 321) [14 ธ.ค. 2560]
"ลงมติแบบรวบรัด : ขัดกฎหมาย !" (อ่าน 142) [6 ธ.ค. 2560]