ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของศาลปกครอง... กรณีนายทะเบียนมี คำสั่งไม่อนุญาตให้มีและใช้อาุวุธปืน (อ่าน 93) [2 พ.ค. 2560]
ไม่มีอำนาจ ... ไม่ให้โอกาส เพิกถอน ส.ป.ก. 4 - 01 ก. ไม่ได้ครับ ! (อ่าน 145) [23 ก.พ. 2560]
หน่วยงานของรัฐเรียกเงินเกินสิทธิคืน ... ไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้ ? (อ่าน 144) [16 พ.ย. 2559]
คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ... ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้งและเหตุผล !! (อ่าน 179) [10 ต.ค. 2559]
ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ... ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้ ? (อ่าน 123) [7 ต.ค. 2559]
การควบคุมตรวจสอบ คำสั่งทางปกครอง ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง (อ่าน 230) [5 ต.ค. 2559]
ศาลยกฟ้องคดีอาญา ... ต้องหามรับราชการตำรวจหรือไม่ ! (อ่าน 27) [8 ก.ย. 2559]
หนังสือแจ้งเตือน : สั่งได้ แต่ไม่มีผลใช้บังคับ (อ่าน 34) [7 ก.ย. 2559]
สั่งให้เกษียณอายุ โดยไม่ตรวจสอบปีเกิด : เป็นละเมิดทางปกครอง ! (อ่าน 26) [7 ก.ย. 2559]
ถมดินในที่ตัวเอง แต่สร้างความอลเวงให้เพื่อนบ้าน (อ่าน 221) [8 ส.ค. 2559]