ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

ลักษณะต้องห้าม...มิให้ติดต่อกับผู้ลงทุนในธุรกิจตลาดทุน (อ่าน 43)   [16 ส.ค. 2562]
มารดาขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลของบุตรผู้เยาว์ได้หรือไม่ ? (อ่าน 16)   [16 ส.ค. 2562]
"กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท" โดยไม่รู้ตัว ... เพิกถอนชื่อด้วย ... ครับ !!" (อ่าน 22)   [14 ส.ค. 2562]
คุณสมบัติของเกษตรกร ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินทำกินจากการปฏิรูป! (อ่าน 45) [2 ส.ค. 2562]
รอยสัก ... ศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการ ! (อ่าน 58) [17 มิ.ย. 2562]
ผู้รับคำสั่งไม่มี "สิทธิ" ตามกฎหมาย ... เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน (อ่าน 132) [13 มิ.ย. 2562]
ย้ายคนเข้าทะเบียนบ้านเพื่อหวังชนะเลือกตั้ง ... พ้นตำแหน่งนะครับ !! (อ่าน 47) [13 มิ.ย. 2562]
ชื่อนั้น...สำคัญไฉน !!! (อ่าน 90) [30 เม.ย. 2562]
คะแนน "สอบสัมภาษณ์" เข้ารับราชการ ... ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (อ่าน 30) [5 เม.ย. 2562]
อุทธรณ์คำสั่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ....เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคำสั่งได้! (อ่าน 6) [18 มี.ค. 2562]