ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

"สอบได้... แต่หน่วยงานเปลี่ยนใจ - ไม่ทำสัญญาจ้าง ได้หรือ !? (อ่าน 22) [13 มิ.ย. 2560]
แท็กซี่ติดแก๊ส NGV ยื่นชำระภาษี - ต้องมี "ใบรับรอง" อะไรบ้าง ? (อ่าน 27) [13 มิ.ย. 2560]
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของศาลปกครอง... กรณีนายทะเบียนมี "คำสั่งไม่อนุญาตให้มีและใช้อาุวุธปืน" (อ่าน 98) [2 พ.ค. 2560]
"ไม่มีอำนาจ ... ไม่ให้โอกาส" เพิกถอน ส.ป.ก. 4 - 01 ก. ไม่ได้ครับ ! (อ่าน 134) [23 ก.พ. 2560]
หน่วยงานของรัฐเรียกเงินเกินสิทธิคืน ... ไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้ ? (อ่าน 89) [16 พ.ย. 2559]
คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ... ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้งและเหตุผล !! (อ่าน 218) [10 ต.ค. 2559]
ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ... ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้ ? (อ่าน 120) [7 ต.ค. 2559]
การควบคุมตรวจสอบ "คำสั่งทางปกครอง" ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง (อ่าน 271) [5 ต.ค. 2559]
ศาลยกฟ้องคดีอาญา ... ต้องหามรับราชการตำรวจหรือไม่ ! (อ่าน 16) [8 ก.ย. 2559]
หนังสือแจ้งเตือน : สั่งได้ แต่ไม่มีผลใช้บังคับ (อ่าน 32) [7 ก.ย. 2559]