ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

ซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดโดยสุจริต ก็มีสิทธิถูกสั่งให้รื้อถอน !! (อ่าน 155) [27 พ.ค. 2563]
เกษียณอายุราชการ.....เป็นอธิการบดีได้หรือไม่? (อ่าน 95) [7 พ.ค. 2563]
สั่งให้พันตำแหน่งได้....เมื่อหมดความไว้วางใจในการทำงานแล้ว (อ่าน 45) [27 เม.ย. 2563]
รับฟังคู่กรณี....ต้องก่อนการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้น (อ่าน 60) [27 เม.ย. 2563]
ทิ้งงานเพราะถูกตามทวงหนี้ !! (อ่าน 57) [8 เม.ย. 2563]
ถูกปลอมลายมือชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ! (อ่าน 33) [8 เม.ย. 2563]
อาคารในเขตโบราณสถาน เจ้าของมีสิทธิ์ "ซ่อมแซม เพียงใด ? (อ่าน 148) [9 มี.ค. 2563]
ลงโทษ น.ศ. ทุจริตให้ติด F ... ต้องทำโดยผู้มีอำนาจ !!! (อ่าน 227) [9 มี.ค. 2563]
หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร เป็นหลักฐานยื่นขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำได้หรือไม่?! (อ่าน 17) [24 ม.ค. 2563]
ฟ้องเพิกถอนประกาศผลสอบ ต้องอุทธรณ์ก่อนหรือไม่? (อ่าน 36) [17 ม.ค. 2563]