ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
Abuse of Discretion to Grant Permission for the Use of Land in a Land Reform Area
Abuse of Discretion to Grant Permission for the Use of Land in a Land Reform Area

The Plaintiff No.1 was informed by a village headman that the Defendants No.2 to No.6 falsely provided information to the Office of Provincial Agricultural Land Reform, Nakorn Sri Thammarat, and the Defendant No.1 took the information into consideration and granted the Defendants No.2 to No.6 permission for the use of five parcels of land which the Plaintiffs No.1 to No.3 possessed. The Plaintiffs could not acquire the disputed lands so they filed a case with the Administrative Court of the First Instance. According to the judgment of the Supreme Court of Justice which had the cause of action related to this case, the evidence of the Plaintiff No.1 was more reliable than the evidence of the Defendants No.2 to No.6. It could be concluded that the Defendants No.2 to No.6 did not use the disputed lands so they were not entitled to acquire the lands. Thus, the Supreme Administrative Court determined that the Defendants No.2 to No.6 were not a farmer who possessed a state land and operated agriculture in a land reform area so they were not entitled to use the disputed lands. As a result, the resolution of the Defendant No.1 granting permission for the use of land to the Defendants No.2 to No.6 was invalid. The Defendant No.1 abused its discretion by unlawfully issuing the order without adequate reason. The Supreme Administrative Court affirmed the judgment of the Administrative Court of First Instance to revoke the resolution of the Defendant No.1 in effect of the date of issuance and dismiss the plaint filed against the Defendants No.2 to No.6.
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 6 ส.ค. 2563, 13:22 น. | กลับขึ้นด้านบน |