ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สรุปคำแปลวินิจฉัยของศาลปกครอง
สรุปคำแปลวินิจฉัยของศาลปกครอง

ปรับปรุงเมื่อ 16 ม.ค. 2563, 08:16น.
ปรับปรุงเมื่อ 7 พ.ย. 2562, 10:03น.
ปรับปรุงเมื่อ 3 ก.ย. 2562, 13:12น.

The Determination of the Trade Competition Act Violation

The Defendant No. 4 appointed a specialized subcommittee to consider whether Abbott Laboratories Limited (Abbott) violated the Trade Competition Act, B.E. 2542 (1999) as the Plaintiffs claimed. It considered a specialized subcommittee’s opinion on the allegations and determined that Abbott did not violate the Trade Competition Act by cancelling its application to register an antiretroviral HIV drug, “Aluvia.” The resolution adopted by the Defendant No.4 to determine Abbott’s violation of the Trade Competition Act was a lawful administrative act. Abbott did not violate Section 25 (3) of the Trade Competition Act. Abbott did not import Aluvia for sale in the market because Abbott’s application to Aluvia registration was not approved. As a result, Abbott was not a business operator in the Aluvia market under the Trade Competition Act. Moreover, Abbott’s request to cancel its application to register Aluvia was not in violation to Section 28 of the Trade Competition Act. Abbott had a relation to Abbott (United States of America) through shareholding and policies by following a policy of Abbott (United States of America) to withdraw its application. However, Abbott’s request did not limit the opportunity of the Plaintiffs, including HIV and AIDS patients, to purchase Aluvia directly from business operators outside Thailand. The Government Pharmaceutical Organization was also still able to import or place an order of a drug that had the same formulation of Lopinavir and Ritonir as Aluvia from India for sale in Thailand. Therefore, the Plaintiffs, including HIV and AIDS patients, were able to purchase Kaletra which was identical to Aluvia in Thailand. Finally, the Defendant No.4 by the specialized subcommittee complied with the Administrative Procedure Act, B.E. 2539 (1996) in considering the Plaintiff’s complaint on the violation of the Trade Competition Act.

ปรับปรุงเมื่อ 7 มิ.ย. 2562, 12:57น.

Claiming a Refund of Overpaid Port Dues

A fifty-percent discount of the prescribed port dues rate shall apply to a general cargo ship passing the water channel more than six trips in one year, or an oil tanker and other ship passing the water channel more than eight trips in one month, pursuant to the Notice of the Port Authority of Thailand on the Revision of the Dues and Charges Rate. The Plaintiff is not entitled to receive the discount since its ship is not considered as a general cargo ship. The Plaintiff’s ship is a container ship which is categorized as a cargo ship, according to the resolution of the Dues and Service Fees Rate Committee. Moreover, the Notice of the Port Authority of Thailand provides that the Dues and Service Fees Rate Committee has discretion as it sees appropriate to determine a discount rate of port dues for a general cargo ship, an oil tanker or other ship. It does not require the Dues and Service Fees Rate Committee to prescribe a discount rate of port dues for all types of ship. The Dues and Service Fees Rate Committee had not specified a discount rate of port dues for a container ship; as a result, there was no discount applied to the Plaintiff. The Defendant lawfully collected the Plaintiff port dues with no discount applied so the Defendant would not have to refund overpaid port dues to the Plaintiff as claimed. In addition, the resolution of the Dues and Service Fees Rate Committee to deny refunding an overpayment of port dues to the Plaintiff is not an administrative act. The Plaintiff was not aggrieved or injured resulting from an act by an administrative agency.

ปรับปรุงเมื่อ 4 เม.ย. 2562, 10:17น.

The disciplinary punishment by deduction of salary due to neglect of official duty without reasonable cause

While the civil servant has a duty to attend the meeting but going to submit an envelope and price quotation documents for personal interest, such act is considered as neglect of official duties. And when the submission of the envelope and price inquiry, the civil servant signed other signatures on the registration document issued by the officer as evidence, which is an unlawful act, resulting in cancellation of the Notification of Price Inquiry of Purchasing and the Provincial Court imposed a sentence of imprisonment but suspension of execution of sentence, such act is thus a severe breach of discipline not a minor disciplinary breach which the authorized person may exercise the discretion to refrain the punishment and issue a written parole or admonishment instead according to Section 96 of the Civil Service Act, B.E. 2551 (2008). Additionally, in the case of authorized by the grantor of power of attorney, the grantee has no right to sign other person’s signature but as a grantee only. However, being in the government service for a long time by acting as the Director of the Hospital, the civil servant should have understood the laws and known that the signing of other persons’ signature is unlawful and ignorance of the law is thus no excuse. Therefore, the issuance of disciplinary punishment order deducting salary is an exercise of discretion to a prescription of lenient punishment which is beneficial to such a civil servant.