ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

รู้ลึก รู้ไกล ไปกับ สวว. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2563

รู้ลึก รู้ไกล ไปกับ สวว. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2563

*** เรื่องเด่น ***
1. มาตรการของต่างประเทศในการรับมือ โควิด - 19
2. หลักความเสมอภาคกับการเลือกปฏิบัติ
3. การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจตรวจข้อสอบอัตนัย
4. ทัศนคดีของผู้พิพากษากับการปฏิบัติหน้าที่
5. 3 รูปแบบงานเขียน สร้างรายได้เสริม


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 21 ส.ค. 2563, 09:01 น. | กลับขึ้นด้านบน |