ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

รู้ลึก รู้ไกล ไปกับ สวว. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2562

เรื่องเด่น
     
     - การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     - คำสั่งให้เก็บซากเครื่องบินที่ตกในทะเล
     - กฎกระทรวงห้ามขยายพันธุ์โลมาในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
     - การประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13
     - เมื่อคุณเป็นข้าราชการ "การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของชีวิต"


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 7 พ.ย. 2562, 10:25 น. | กลับขึ้นด้านบน |