ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

รู้ลึก รู้ไกล ไปกับ สวว. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2562

เรื่องเด่น

- คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการขาดจริยธรรม
- เกราะคุ้มกันตัวของข้าราชการ
- จรรยาบรรณข้าราชการในประเทศฝรั่งเศส
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง
- วัฒนธรรมโพลีนีเซีย ประเทศซามัว


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 5 ส.ค. 2562, 10:29 น. | กลับขึ้นด้านบน |