ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

เรื่องเล่า ... คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่มที่ 5

:    เขียนใบเสนอราคา “สองราคา” ... ทำสัญญาไม่ได้ !
:    ผมไม่มีส่วนได้เสียในสัญญา ... เพราะว่าเป็นสมาชิกสภา
    หลังสัญญาเสร็จสิ้น !
:    “ใช้สิทธิ” เมื่อพ้นระยะเวลา ... หมดสิทธิเยียวยาความเสียหาย !
:    “ทางเข้า - ออกหน้าอาคาร” ... สิทธินี้ใครครอง ?
:    มติคณะรัฐมนตรีกำหนด “วันหยุด” ... “หยุด” ให้ด้วยครับ !
:    เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไร ? ... (ไม่) หมดสิทธิ !
:    คลองตื้นเขิน ... บุกรุกครอบครอง (ไม่) ได้ !!!
:    เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ... จึงใช้ “สิทธิของชุมชน” 
    ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง !
    ฯลฯ

 


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 28 ก.ย. 2559, 10:39 น. | กลับขึ้นด้านบน |