ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

ทันข่าวสาร สวว. ... เก็บสาระมารวมเล่ม (เล่ม๓)

* เรื่องเด่นในเล่ม

: การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในฝรั่งเศส
: คดีสถานบริการขอให้ศาลกำหนดมาตรการชั่วคราวห้ามเข้าอยู่อาศัยในอาคารใกล้เคียง
:ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไม่รับพิจารณาคดีเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
:ศาลอุทธรณ์ภาคแห่งแคว้นบาเลนเซียเพิกถอนโครงการวางผังเมืองซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อแม่น้ำ Algar
:ศาลจังหวัดโตเกียวสั่งให้บริษัทรถไฟฟ้าโอดาคิวจ่ายชดเชยค่าเสียหายจากมลพิษทางเสียง
:การประกาศใช้ประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองในอิตาลี

- FRANCE    - SPAIN
- GERMANY    - JAPAN
- AMERICA    - ITALY
       etc.

สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 21 เม.ย. 2559, 14:05 น. | กลับขึ้นด้านบน |