ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม ๗

หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม ๗
* เรื่องเด่นในเล่ม
: พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หมดสิทธิเป็นผู้ใหญ่บ้าน
: คำสั่งทางปกครอง ... หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ
: ขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ (ไม่) เบี่ยงเบนจากมาตรฐาน
: ความไม่เป็นธรรมในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
: ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ... ถือว่า
มีส่วนได้เสียหรือไม่ ?


ฯลฯ


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ก.พ. 2559, 11:55 น. | กลับขึ้นด้านบน |