ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

ทันข่าวสาร สวว....เก็บสาระมารวมเล่ม (เล่ม (๖)

 

ทันข่าวสาร สวว. ...เก็บสาระมารวมเล่ม (เล่ม ๖) ฉบับที่ ๑๒๗ - ฉบับที่ ๑๕๒
* เรื่องเด่นในเล่ม

: คดีเจ้าพนักงานบังคับคดีขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน
: การปรับลดอัตราเงินเดือนของข้าราชการสเปนชอบด้วย รัฐธรรมนูญ
: การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุในการ ทำงานให้แก่ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ
: บทสรุปที่ไม่ยุติสำหรับกฎหมายว่าด้วยพินัยกรรมชีวิต
: กองทัพสหรัฐอเมริกายกเลิกนโยบายกีดกัน กลุ่มรักร่วมเพศ
: รัฐบาลญี่ปุ่นรณรงค์ให้นำพลังงานความร้อนใต้พิภพ มาใช้แทนพลังงานนิวเคลียร์
- GERMANY  -SPAIN
- FRANCE     -ITALY
- AMERICA    -JAPAN
   etc.


* จัดทำโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง*
 


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 27 เม.ย. 2559, 14:08 น. | กลับขึ้นด้านบน |