ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

เรื่องเล่า ... คดีปกครองเปิดปมคิด พชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 1

 

* เรื่องเด่นในเล่ม

- กองทุนหมู่บ้านเสียหาย ใคร ?... มีสิทธิฟ้องคดี
- ก่อสร้างสะพานทางเดิน... ความจําเป็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
- สะใภ้ผู้เยาว์... เขา หรือ เธอ ฟ้องคดีได้ !
- การระบุวิธีการและระยะเวลาการฟ้องคดีใน “คําสั่งทางปกครอง” สําคัญ... ไฉน ?
- สิทธิฟ้องคดีต่อศาล : หากหน่วยงานมีข้อขัดข้องในการบังคับทางปกครอง
- ยื่นฟ้องคดีพ้นกําหนดเวลา... ศาลรับได้ถ้าไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน

ฯลฯ


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 24 ก.พ. 2559, 10:01 น. | กลับขึ้นด้านบน |