ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ปัญหาการฟ้องคดีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครองเสนอคดีต่อศาลปกครองในกฎหมายไทย มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ปัญหาการฟ้องคดีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครองเสนอคดีต่อศาลปกครองในกฎหมายไทย มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560, 13:32 น. | กลับขึ้นด้านบน |