ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

การปรับปรุงบทบาทของตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองไทยโดยเทียบเคียงกับตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองฝรั่งเศส
การปรับปรุงบทบาทของตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองไทยโดยเทียบเคียงกับตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองฝรั่งเศส

กระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประทศไทยก็ได้ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนับตั้งแต่ศาลปกครองได้เริ่มเปิดทำการครั้งแรกในปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองอย่างทั่วถึงโดยมีศาลปกรองซึ่งเป็นองค์กรตุลาการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นผู้อำนวยความยุติธรรม 
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 27 ก.พ. 2560, 14:52 น. | กลับขึ้นด้านบน |