ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือมติที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุด แยกรายหัวเรื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2562 และจัดพิมพ์หนังสือรวมคำวินิจฉัยที่พิจารณาจากที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 5 เม.ย. 2564

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 5 เม.ย. 2564


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
21 เม.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง การเลื่อนขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
20 เม.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลปกครองระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
19 เม.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข...
19 เม.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้...
19 เม.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป...
19 เม.ย. 2564อ่านต่อ