ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิทรรศการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ศาลปกครอง

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 19 ก.พ. 2564

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 19 ก.พ. 2564


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี...
8 มี.ค. 2564อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี...
6 มี.ค. 2564อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต...
5 มี.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดต้นไม้ประดับภายในอาคารที่ทำการศาลปกครอ...
5 มี.ค. 2564อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำเย็น Chiller ของระบบปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวด...
5 มี.ค. 2564อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่1)...
3 มี.ค. 2564อ่านต่อ