ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 25 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 25 พ.ย. 2563


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายตามโครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกร...
21 ม.ค. 2564อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 20 ตู้)...
21 ม.ค. 2564อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (แก้ไขสัญญาซื้อขายหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ...
20 ม.ค. 2564อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (แก้ไขสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ)...
20 ม.ค. 2564อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างขยายแนวเขตสาธารณู...
20 ม.ค. 2564อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างขยายแนวเขตสาธารณู...
20 ม.ค. 2564อ่านต่อ