ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างกันสาดอาคารชุดพักอาศัย 30 หน่วย ศาลปกครองสงขลา)

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 18 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 พ.ย. 2563


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี...
7 พ.ค. 2564อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์...
6 พ.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเสียง/เครื่องถอดเทป จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจา...
6 พ.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างก่อสร้างงานระบบระบายน้ำภาย...
6 พ.ค. 2564อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา...
5 พ.ค. 2564อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี...
5 พ.ค. 2564อ่านต่อ