ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 15 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 ก.ย. 2563


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า บริเวณที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ ...
23 ก.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ ปร...
23 ก.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก ปร...
23 ก.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้แล...
23 ก.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองสงขลา ประจำป...
22 ก.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมความชื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธ...
22 ก.ย. 2563อ่านต่อ