ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ สำหรับที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว (อาคารบริหาร 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564), จ้างเหมาบริการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบ IP VPN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจ้างเหมาบริการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 10 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 10 ก.ย. 2563


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า บริเวณที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ ...
23 ก.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ ปร...
23 ก.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก ปร...
23 ก.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้แล...
23 ก.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองสงขลา ประจำป...
22 ก.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมความชื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธ...
22 ก.ย. 2563อ่านต่อ