ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 12 ก.พ. 2563

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 12 ก.พ. 2563


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกสำนวนคดีทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
21 ก.พ. 2563อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 และประจำเดือนมกราคม 2563 สำนักงานศาลปกครองสงขลา...
20 ก.พ. 2563อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ราคากลางการซื้อครุภัณ...
17 ก.พ. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4...
17 ก.พ. 2563อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช...
12 ก.พ. 2563อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์...
12 ก.พ. 2563อ่านต่อ