ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 6 ก.พ. 2563

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 ก.พ. 2563


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกสำนวนคดีทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
21 ก.พ. 2563อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 และประจำเดือนมกราคม 2563 สำนักงานศาลปกครองสงขลา...
20 ก.พ. 2563อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ราคากลางการซื้อครุภัณ...
17 ก.พ. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4...
17 ก.พ. 2563อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี...
12 ก.พ. 2563อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช...
12 ก.พ. 2563อ่านต่อ