ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (จ้างพิมพ์หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 9)

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 6 พ.ย. 2562

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 พ.ย. 2562


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภุณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...
20 ม.ค. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
16 ม.ค. 2563อ่านต่อ
ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยการ...
16 ม.ค. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคา...
16 ม.ค. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ...
15 ม.ค. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข...
15 ม.ค. 2563อ่านต่อ