ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 3 ต.ค. 2562

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 3 ต.ค. 2562


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่...
25 พ.ค. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารบริหาร 1 กสท. เป็นพื้นที่ปฏิบัต...
22 พ.ค. 2563อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับกิจกรรมพัฒนาระบบรักษาความปลอดภ...
22 พ.ค. 2563อ่านต่อ
บันทึกชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
22 พ.ค. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
22 พ.ค. 2563อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (การจัดซื้อครุภัณฑ์ยาน...
20 พ.ค. 2563อ่านต่อ