ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี)

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 5 ก.ย. 2562

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 5 ก.ย. 2562


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่...
29 ต.ค. 2563อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานคดี ADMCASE (ระบบสืบค้นข้อมูลอ...
29 ต.ค. 2563อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งภาพ จำนวน ...
28 ต.ค. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ...
28 ต.ค. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1...
27 ต.ค. 2563อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (...
27 ต.ค. 2563อ่านต่อ