ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี)

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 5 ก.ย. 2562

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 5 ก.ย. 2562


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี...
5 มิ.ย. 2563อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 สำนักงานศาลปกครองสงขลา...
5 มิ.ย. 2563อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับกิจกรรมพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยขอ...
5 มิ.ย. 2563อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (ระบบ RFID) ภายใต้โครงการพัมนาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ...
4 มิ.ย. 2563อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 สำนักงานศาลปกครองระยอง...
4 มิ.ย. 2563อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
4 มิ.ย. 2563อ่านต่อ