ขนาดอักษร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานศาลปกครอง

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 31 พ.ค. 2562

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 31 พ.ค. 2562


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ...
25 มิ.ย. 2562อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล และการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบธนาคาร...
24 มิ.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารเช่า (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ...
24 มิ.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองกลาง จำนวน 13...
24 มิ.ย. 2562อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (โครงการเพิ่มประสิทธิ...
19 มิ.ย. 2562อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช...
17 มิ.ย. 2562อ่านต่อ