ขนาดอักษร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบริการการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายใต้โครงการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองภาคปฏิบัติ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบริการการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายใต้โครงการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองภาคปฏิบัติ... รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 10 เม.ย. 2562

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 10 เม.ย. 2562


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการการศึกษาดูงานต่างประ...
27 พ.ค. 2562อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช...
22 พ.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองอุดรธานี ด้วยวิ...
21 พ.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข...
21 พ.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการการศึกษาดูงานต่างประ...
17 พ.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการการศึกษาดูงานต่างประ...
17 พ.ค. 2562อ่านต่อ