ขนาดอักษร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 6 ก.ค. 2561

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 ก.ค. 2561


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบ IP VPN สำหรับสำน...
21 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบ IP VPN ประจำป...
21 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำ...
20 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี ประจำ...
20 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...
19 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา...
19 ก.ย. 2561อ่านต่อ