ขนาดอักษร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 5 ก.ค. 2561

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 5 ก.ค. 2561


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบ IP VPN สำหรับสำน...
21 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบ IP VPN ประจำป...
21 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำ...
20 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี ประจำ...
20 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...
19 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา...
19 ก.ย. 2561อ่านต่อ