ขนาดอักษร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 4 ม.ค. 2561

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 4 ม.ค. 2561


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8 ด้ว...
17 ม.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ...
16 ม.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเช่า...
16 ม.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา เพิ่มเ...
15 ม.ค. 2562อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองนครราชสีมา ด้วยวิธีประก...
15 ม.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองสงขลา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป...
15 ม.ค. 2562อ่านต่อ