ขนาดอักษร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานศาลปกครอง

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 12 ต.ค. 2560

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 12 ต.ค. 2560


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประ...
16 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานตุลาการจา...
15 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ และชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับใช้ในห้องประชุมสำ...
15 มี.ค. 2561อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศาลปกครอง...
13 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกว...
9 มี.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำป...
8 มี.ค. 2561อ่านต่อ