ขนาดอักษร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น

เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 11 ก.ย. 2560

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 11 ก.ย. 2560


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลป...
21 ก.ย. 2560อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อของที่ระล...
20 ก.ย. 2560อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง...
19 ก.ย. 2560อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลปกครองเพชรบุรี...
19 ก.ย. 2560อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 สำนักงานศาลปกครอง...
11 ก.ย. 2560อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมบริเ...
6 ก.ย. 2560อ่านต่อ