ขนาดอักษร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการดูแลและตกแต่งสวน

เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 6 ก.ย. 2560

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 ก.ย. 2560


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กิจกรรมพัฒนาระบบจัดเก็บ...
21 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเ...
21 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ...
21 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเหมาบริการการศึกษาดูงานต่างประ...
20 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศาลปกครองยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
18 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศาลปกครอง...
15 มิ.ย. 2561อ่านต่อ