ขนาดอักษร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานศาลปกครอง

เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 10 ส.ค. 2560

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 10 ส.ค. 2560


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาซื้อครุภั...
22 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการทำค...
22 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
21 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา ...
21 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการนำค...
21 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลปกค...
21 ส.ค. 2560อ่านต่อ