ขนาดอักษร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application)

เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 13 มี.ค. 2560

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 13 มี.ค. 2560


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเหมาบริการล้างเครื่องกรองน้่ำและเค...
22 ก.ย. 2560อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เหมาบริการบำรุงรักษา CCTV ของสำนักงานศ...
22 ก.ย. 2560อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลป...
21 ก.ย. 2560อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อของที่ระล...
20 ก.ย. 2560อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง...
19 ก.ย. 2560อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลปกครองเพชรบุรี...
19 ก.ย. 2560อ่านต่อ