ขนาดอักษร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง จ้างปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 3 มี.ค. 2560

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 3 มี.ค. 2560


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาในการจัดทำหนังสือ จาก...เคาน์ซิลออฟสเตด คือ ที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน สู่...ศาลปกคร...
22 ก.พ. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) พร้อมตารางแสด...
22 ก.พ. 2561อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างจัดนิทรรศการ...
22 ก.พ. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมา...
20 ก.พ. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดจ้างก่อสร้างโครงเหล็กตาข่ายกันนก...
19 ก.พ. 2561อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำห...
19 ก.พ. 2561อ่านต่อ